Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bro, för vilken ett helt härad var ansvarigt. Underhållet var vanligen lottskiftat på byar eller större enheter. Endast mindre broar kunde vara individuellt skiftade. Vägbanksbroar var i högre grad individuellt utskiftade än fribärande brokonstruktioner. De tidigaste finska beläggen för häradsbroar är från år 1288.

Finsk beskrivning

kihlakunnansilta

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , II: 249f.

Andra språk

Inga termer på andra språk