Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Borgare som med tillstånd av länsstyrelsen bedrev sitt yrke inom ett härad på landsbygden.

Finsk beskrivning

kihlankunnanporvari*

luvallisesti maaseudulla kauppaa käynyt porvari

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 212.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare