Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Individuellt ordnad skriftskola för konfirmand som i två års tid hade gått i den allmänna skriftskolan, utan att uppnå den mognad som krävdes för konfirmation. Särskild skriftskola arrangerades av kyrkoherden, i samråd med andra präster.

Finsk beskrivning

erityisrippikoulu*, yksityisrippikoulu*

papin yksityisopetuksena järjestämä rippikoulu oppilaalle, jolla oli vaikeuksia saavuttaa vaaditut tiedot normaalin rippikoulun puitteissa

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1869: nr 30: § 46–48: 12–13.