Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Övergång eller förbindelseled över ett vatten(drag), en ravin eller sänka som förenar två punkter med varandra ovanför marken.Broarna indelades i socken-, härads- och landsbroar. Indelningen hade betydelse för den skyldighet att underhålla broar som ålåg alla hemman. Broarna övervakades av landshövdingen.

Finsk beskrivning

silta

Kaksi maaaluetta toisiinsa yhdistävä vesialueen, rotkon tai laakson yli vievä rakennelma. Sillat jaettiin pitäjän-, kihlakunnan ja lääninsiltoihin. Jako määritteli tilojen velvollisuudet siltojen kunnossapitoon. Kunnossapitoa vavoi maaherra.

Källor

Inga källor