Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift som användes för att bygga ny landsväg och nya broar. Avgiften utgick från kungsgårdar från 1734.

Finsk beskrivning

tie- ja siltamaksu

Maksu, jonka tuotto käytettiin uusien teiden ja siltojen rakentamiseen.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 15.

Andra språk

Inga termer på andra språk