Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Post som transporteras på landsväg; under 1800-talet i Sverige också en avdelning av postverket, som ansvarade för dylik postbefordran.

Finsk beskrivning

maantieposti, maanteitä pitkinkuljetettava posti

(postilaitoksen) maantiepostiosasto

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk