Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Chef för ett landsregemente med ansvar för de kavalleriregementen som uppställdes inom hans distrikt.

Finsk beskrivning

maakuntaeversti*

maakuntarykmentin päällikkö

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 219-220.

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid