Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänstemans svaromål, räkenskap eller redovisning, till exempel om att fullgöra uppbördsskyldighet vilket inkluderade kontrollen och redovisningen av denna skyldighet. Försummelse innebar ersättningsskyldighet.

Finsk beskrivning

takaus

Virkamiehen antama vakuutus, laskelma tai selonteko esimerkiksi veronkannon suorittamisesta. Takaukseen sisältyi toiminnan kontrollointi sekä velvoite antaa sen suorittamisesta selvitys. Laiminlyönti johti korvausvelvollisuuteen.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 922.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/