Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Innebär att aktieägarna vid bolagsstämman i till exempel ett aktiebolag godkänner styrelsens och verkställande direktörens skötsel av företaget under det gångna året. Genom att bevilja ansvarsfrihet avstår aktieägarna från möjligheten att begära skadestånd av styrelsen och verkställande direktören. I vissa fall kan ansvar ändå utkrävas om nya uppgifter kommer fram efter bolagsstämman.

Finsk beskrivning

vastuuvapaus, tili- ja vastuuvapaus

Esimerkiksi osakkeenomistajien yhtiökokouksessa hallitukselle ja toimitusjohtajalle myöntämä vastuuvapaus, johon sisältyy myös luopuminen mahdollisista myöhemmistä korvausvaatimuksista.

Källor

Inga källor