Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Parts skriftliga förklaring eller svar på motparts inlaga till justitierevisionen.

Finsk beskrivning

vastaus kanteeseen, vastaus kannekirjelmään

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska perustelman vastuu