Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Processförfarande där kontradiktoriska principer tillämpas. Förfarandet hör till rättegångens huvudprinciper och innebär att ingen får dömas ohörd (adiatur et altera pars), eller, korrektare uttryckt, att ingen får dömas utan att han eller hon fått tillfälle att yttra sig om vad motparten framfört.

Finsk beskrivning

kontradiktorinen menettely

Oikeudenkäyntimenettely, jossa sovelletaan kontradiktorista periaatetta eli sitä, että jokaisella on oikeus ennen tuomiota kommentoida vastapuolen esittämiä väitteitä.

Källor

Nikkarinen, Lasse (toim.) , Lakitieto 4 , Helsinki: Otava 1983 , 1929.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 14. http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , II: 478 (kontradiktorinen).

Andra språk

Inga termer på andra språk