Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Invändning, svaromål, svarsskrift.

Finsk beskrivning

väite, väliväite, vastauskirja

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 92 .

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , X: 1619. http://runeberg.org/tieto/

Andra språk

Inga termer på andra språk