Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Mål i vilka den svarande skulle fria sig från anklagelserna genom ed. I landskapslagarna kombinerades vanligen partens ed med edgärdsmän. I vissa fall räckte det med enbart svarandens ed. I Magnus Erikssons landslag gjordes i brottmål en uppdelning i vittnesmål och i dulsmål. I de senare skulle den svarande fullgöra bevisning genom partsed och edgärdsmän.

Finsk beskrivning

puhdistusoikeusjuttu

Oikeusjuttu, jossa syytetty saattoi vapautua syytteistä vannomalla puhdistusvalan.

Källor

Ahlman, Ferdinand , Svenskt-finskt lexikon. Red. K. Forsman , Tredje, tillökta och omarbetade upplagan , Tredje, tillökta och omarbetade upplagan , 38 , Helsingfors: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1885 , 954.

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XX: 322.

Andra språk

Dåtida finska puhdistus, puhdistautuminen