Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förfarande som innebar att en kärande kunde tillåta svaranden att värja sig med ed. I landslagarna kunde detta förekomma vid lytesskada. I de flesta fall krävdes dessutom edgärdsmän.

Finsk beskrivning

dylia

menettely, jossa kantaja sai antaa syytetyn puolustautua valalla

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XX: 322.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare