Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bolag som från 1700-talet hade privilegium på mera omfattande bärgningsarbeten vid stränderna och till sjöss inom ett visst distrikt. Dykeribetjäningen, skärmän och ledande dykerikommissarier, ansvarade var och en för en viss bit av kusten. Dykerikompaniet skötte även förvaring och bevakning av bärgat gods, tills det överläts åt ägaren eller kronan. Dykeriet leddes av en direktör. Efter 1812 tillföll dykeriets rättigheter och skyldigheter Generaltulldirektionen och vederbörande tullkamrar.

Finsk beskrivning

Sukelluskomppania

Yhtiö, jolla oli 1700-luvulla erioikeus mittaviin pelastustöihin rannoilla ja merillä tietyn alueen sisällä.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 635–636.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/