Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skyldighet att transportera en havererad farkost i säkerhet, framför allt för fartyg och båtar. I sin enklaste form att bogsera, i svåraste att ta upp ett sjunket vrak från havsbottnen. Skyldigheten ålåg vanligen ett dykeri eller bärgningskompani.

Finsk beskrivning

pelastusvelvollisuus

Velvollisuus kuljettaa haaksirikkoutunut alus turvaan. Yksikertaisimmassa muodossa tarkoitti hinaamista rantaan, mutta saattoi tarkoittaa myös haaksirikkoutuneen aluksen nostamista merenpohjasta. Tehtävästä vastasi tavallisesti sukellusyhtiö tai pelastuskomppania.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 635.