Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ett av svenska rikets två dykerikompanier som 1729–1799 hade privilegium på allt viktigare bärgningsarbete i norra Sverige och Finland. Dykerier fanns dock redan på 1600-talet och verkade på kungligt privilegium från 1663. Dykerikompanierna var skyldiga att för varje kvartal inlämna en redogörelse för sin verksamhet till Amiralitetskollegium.

Finsk beskrivning

Pohjoinen Sukelluskomppania

Toinen Ruotsin kahdesta sukelluskomppanioista, jolla vuosina 1729–1799 oli yksinoikeus kaikkiin tärkeämpiin pelastustöihin Pohjois-Ruotsin ja Suomen alueella. Komppania oli perustettu jo 1600-luvulla ja toimi kuninkaallisella yksinoikeudella vuodesta 1663.

Källor

Lähteenoja, Aina , Lots- och Fyrväsendets i Finland historia. Tiden intill år 1808 , Helsingfors: Sjöfartsstyrelsen 1948 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/