Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Statligt reglerad affärsverksamhet som hade dykande som ändamål, särskilt för bärgning av fartyg (bärgningskompani). Dykerierna erhöll sina inkomster från dyknings-, bärgnings-, förvarings- och bevakningsavgifter. Uppgiften underställdes Generaltulldirektionen efter 1812.

Finsk beskrivning

sukeltaminen, sukellusyhtiö

Valtiollisesti säännelty liiketoiminnan muoto, joka harjoitti sukeltamista erityisesti uponneiden laivojen tavaroiden pelastamiseksi. Sukellusyhtiöt saivat tulonsa sukellus-, pelastus,- säilytys- ja valvontamaksuista. Vuodesta 1812 toimintaa harjoitettiin Tullin ylijohdon alaisuudessa.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 635-636.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .