Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Inrättning för uppfödning av brevduvor. Duvorna användes för förmedling av brev. Under andra världskriget kunde en kamera fästas vid en duva som sedan kunde användas för fotografering av fientliga mål. Skyddskårens duvslag grundades i Tusby 1929 och flyttades till Helsingfors 1932. Försvarsmaktens duvslag grundades i Riihimäki 1922.

Finsk beskrivning

kyyhkyslakka

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk