Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Långvarigt uppehåll vid postkontor i avvaktan på postens ankomst.Om dröjsmålen var återkommande fick den väntande postbonden en särskild ersättning.

Finsk beskrivning

postin odottelu*

pitkäaikainen saapuvan postin odottelu; Jos odotusaika oli kovin pitkä, postitalonpojalle maksettiin erityiskorvaus

Källor

Forssell, Nils , Svenska postverkets historia. På Generalpoststyrelsens uppdrag utarbetad av Nils Forssell I–II , Stockholm: Postverkets tryckeri 1936 , 137.

Andra språk

Inga termer på andra språk