Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från senare delen av autonoma tiden allmän benämning på mindre postanstalter som sorterade under postkontor på landsbygden. Postkontorsfilialerna förestods vanligen av en postexpeditör.

Finsk beskrivning

postikonttorin haaraosasto, sivupostikonttori

Maaseudulla toimineista pienistä postikonttoreista käytetty nimitys autonomian ajasta lähtien. Johtajana tavallisesti postiekspeditööri.

Källor

Pieni Tietosanakirja I–IV , Helsinki: Otava 1925–1928 , III: 915. http://runeberg.org/pieni/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 272.