Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bokhållare vid postkontor i stad.

Finsk beskrivning

postikirjanpitäjä*

kaupunginpostissa työskentelevä kirjanpitäjä

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk