Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Postgård belägen vid svenska riksgränsen mot Ryssland. Det första gränspostkontoret öppnades 1724 i Taskula och ersatte det förlorade Viborgska postkontoret. I Ryssland var gränspostkontor även en benämning på vissa postkontor vid riksgränsen. I Gamla Finland fanns ett gränspostkontor från och med 1744.

Finsk beskrivning

rajapostikonttori

Ruotsin Venäjän vastaisella rajalla sijaitseva postikonttori. Ensimmäinen avattiin vuonna 1724 Taskulaan korvaamaan menetetyn Viipurin postikonttori.

Källor

Blomstedt, Yrjö , Lantadministrationen i Finland på 1700-talet. I: Administrasjon i Norden på 1700-tallet, s. 287-304 , 4 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 296.

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 3: 352-353.

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 131.

Svenska riksdagsakter jämte andra handlingar som höra till statsförfattningens historia under tidehvarfvet 1521–1718. 1 ff. , Stockholm: Norstedt 1887 , 9968.

Andra språk

Ryska pogranicnaja počtovaja kontora, granicnaja počt-kontora
Dåtida finska rajapostikonttori

Synonymer

postkontor vid gränsen

Se vidare