Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kunglig kurir som skötte postbefordran till och från utlandet, som ett led i statens underrättelseverksamhet. Gränspost var också en beteckning på allmän postbefordran eller själva postförsändelsen till och från utlandet samt om postanstalt vid statsgränsen. Gränspost infördes efter 1620 när regelbunden postföring mellan Stockholm och Hamburg inrättades.

Finsk beskrivning

rajaposti, ulkomaan posti, rajapostikuriiri*

postiliikennettä ulkomaille (osana maan tiedustelupalvelua) hoitanut kuninkaallinen kuriiri

Källor

Forssell, Nils , Svenska postverkets historia. På Generalpoststyrelsens uppdrag utarbetad av Nils Forssell I–II , Stockholm: Postverkets tryckeri 1936 , 32.

Jutikkala, Eino , Suomen postilaitoksen historia 1638–1938. Ruotsin vallan aika I 1938 , 34.

Andra språk

Dåtida finska rajaposti

Synonymer

gränsepost