Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

På markytan (ibland också under markytan) placerat tecken som visar ett jordområdes gräns mot ett annat. Gränsmärkena markerar gränser mellan enskilda jordegendomar, socknar, härader och länder.

Finsk beskrivning

rajamerkki, rajapyykki

Maastoon tai joskus myös maan alle sijoitettu merkki, joka osoittaa maa-alueen rajaa. Voi ilmaista rajaa yksityismaiden, pitäjien, kihlakuntien tai maiden välillä.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska rajamerkki, rajapyykki

Synonymer

gränsemärke
gränsstolpe