Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Gräns, skiljelinje, ofta om tomtgränser, gräns för privatjordegendom, bymark.

Finsk beskrivning

raja, rajalinja, kylänraja

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XVIII: 79.

Andra språk

Inga termer på andra språk