Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från och med 1848 i författningarna om rålinje, rågång, rågata.

Finsk beskrivning

rajalinja

Källor

Samling af placater, förordningar, manifester och påbud, hvilka i storfurstendömet Finland sedan 1808 års början från trycket utkommit Del I–XVII 1821–1862 , XII (1848): 154.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 298.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1924: 769 .

Andra språk

Dåtida finska rajajohto

Tid