Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av lantmätare ritad rågångskarta med beskrivning (protokoll) över en viss rågräns, också om häradsrättens fastställelse av dylik gräns, som antecknades i tingsprotokollet.

Finsk beskrivning

rajakirja

Maanmittaajan laatima rajakarttam ohessa kuvaus (protokolla) rajankäynnistä. Termiä käytettiin myös kihlakunnanoikeuden suorittamasta rajanvahvistuksesta, joka tuli kirjata käräjäpöytäkirjaan.

Källor

Gyldén, Claes Wilhelm , Samling af Författningar rörande Landtmäteriet och Justeringen af Mått, Mål och Vigt i Finland, utkomne åren 1836–1852 , Helsingfors: H. C. Friis 1853 , § 32: 157.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 297.

Andra språk

Dåtida finska rajakirja; rajapäätös