Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1725 mellan ett par råmärken utsatt sten som utvisar gränslinjens riktning; visare.

Finsk beskrivning

rajaviisari, rajakivi

Källor

Rothstén, F.W. , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1883 . http://www.genealogia.fi/hakem/sanasto/sanastoesi.htm

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 209 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Andra språk

Dåtida finska johdatuskivi

Tid

1700-tal
1800-tal

1700–1800-tal