Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Rågång, gränslinje, gräns.

Finsk beskrivning

raja, rajalinja

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 950.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/