Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på det särskilda råmärke som skulle utmärka gränserna för ett utmål. Råmärket skulle vara av sten och försett med uthuggarens namn samt årtal.

Finsk beskrivning

kaivospiirin rajakivi

Källor

Rinman, Sven , Bergwerkslexicon I–II , Stockholm: Tryckt hos Johan A. Carlbohm 1788–1789 . http://runeberg.org/rsberglex/

Andra språk

Inga termer på andra språk