Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tillförordnad sekreterare.

Finsk beskrivning

virkaa hoitava sihteeri

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 221.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 547 (tillförordnad).

Andra språk

Latin loco secretarii