Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

På detta ställe, här.

Finsk beskrivning

hoc loco

Tässä (paikassa), täällä

Källor

Genalogiska samfundet i Finland: Suomen sukututkimusseura. Samling av förkortningar. Lyhenteet, http://www.genealogia.fi/lyhenteita

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 11: 873. http://runeberg.org/nf/

Solanterä, Lasse-Juhani , Sukututkimussanasto 2, sekä mittoja, lyhenteitä, sairauksia ja kuolinsyitä 2002 , 130.

Andra språk

Inga termer på andra språk