Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I denna tid, för närvarande.

Finsk beskrivning

hoc tempore

Tähän aikaan, tällä hetkellä

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 11: 1187. http://runeberg.org/nf/