Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Organ tillsatt i mars 1918 i det vita Finland för att sköta om de ärenden som tillkom den under kriget funktionsodugliga ordinära Medicinalstyrelsen. Till den temporära styrelsen hörde en överdirektör, två medicinalråd, en apotekare eller provisor, en djurläkare och överläkaren vid Finlands trupper. Den temporära styrelsen kom att till stor del fokusera på militärsjukväsendet.

Finsk beskrivning

väliaikainen lääkintöhalliltus

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 1931: 357.

Andra språk

Inga termer på andra språk