Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1865 tillfälligt ämbetsverk under senatens kammarexpedition med uppgift att samla in statistiska uppgifter över Finland för de förvaltande myndigheternas behov. Byrån blev beständig 1870 under namnet Statistiska ämbetsverket.

Finsk beskrivning

Väliaikainen tilastollinen toimisto

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1877 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1877: nr 22: 1–4 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Autonoma tiden

1800-tal

1865–1870

Synonymer

Extraordinarie statistiska byrån