Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid Statistiska centralbyrån som biträdde aktuarierna när man utförde statistiska räkneoperationer.

Finsk beskrivning

laskenta-apulainen*

Tilastollisen päätoimiston virkamies, joka auttoi viraston aktuaareja tehtäessä tilastollisia laskutoimituksia.

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 299.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1884: nr 21: 3 .

Andra språk

Dåtida finska luvunlaskuapulainen