Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

För att ytterligare underlätta Statsjärnvägarnas linjeförvaltning inrättades på prov 1913 tre temporära distriktsstyrelser utöver den distriktsstyrelse som redan fanns i S:t Petersburg. Dessa styrelser placerades i Helsingfors, Viborg och Vasa. Styrelsernas medlemmar bestod av varsin representant för Järnvägsstyrelsens banavdelning, maskinavdelning och trafikavdelning. Den medlem som blev utnämnd till distriktschef skötte också de administrativa ärendena. De temporära distriktsstyrelserna avskaffades 1923 efter att de inte hade lett till önskat resultat, och uppgifterna övertogs av Järnvägsstyrelsen.

Finsk beskrivning

väliaikainen piirihallitus (Valtion rautatiet)

Källor

Valtion rautatiet 1912–1937. Suomen rautateiden 75-vuotispäiväksi II , Helsinki: Rautatiehallitus 1937 , 576-581.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Statsjärnvägarnas distriktsstyrelse i Helsingfors
Statsjärnvägarnas distriktsstyrelse i Vasa
Statsjärnvägarnas distriktsstyrelse i Viborg