Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Provisorisk anstalt för verkställighet av frihetsstraff, vanligen i form av allmännyttigt arbete, i område utan straffängelse cirka 1871–1880. De temporära straffanstalterna ersattes med arbetsfängelser.

Finsk beskrivning

väliaikainen rangaistuslaitos

Källor

Nuorteva, Jussi , Suomen vankeinhoidon historiaa. Suomen vankeinhoidon matrikkeli 1881–1988 2 , Helsinki: Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto 1989 , 12–13.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 335.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Autonoma tiden

1800-tal

ca 1871–1880

Synonymer

provisionell straffanstalt