Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från självständigheten i lagstiftningsspråk förekommande beteckning för en specialanstalt eller avdelning vid straffanstalt avsedd för farliga återfallsförbrytare. Fängelsedomstolen beslutar om internering av farliga återfallsförbrytare.

Finsk beskrivning

pakkolaitos

Itsenäisyyden alusta lähtien esiintyvä lakitermi, jolla tarkoitetaan vaarallisille rikoksenuusijoille tarkoitettua rangaistuslaitosta.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Reglemente för tvångsinrättningar 1996 , § 1.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1950: nr 86: § 12: 235 .