Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Inrättning, åtgärd.

Finsk beskrivning

laitos, toimenpide, toimi

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 92–93.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 22 .

Andra språk

Inga termer på andra språk