Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Revisionsrätt av finansiella handlingar, en rätt som under 1500–1800-talen tillkom regenten inom alla förvaltningsområden.

Finsk beskrivning

toimenpiderevisio-oikeus*

hallitsijan oikeus tarkistaa tai korjata taloudelliset toimenpiteet

Källor

Schmedeman, Johan , Kongl. stadgar, förordningar bref och resolutioner, ifrån åhr 1528 in til 1701 angående justitiæ och executions-ährender 1706 , 217, 246.