Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ämbetsman som verkade som åklagare och som skulle föra kronans talan vid kommissionerna mot Karl XI:s förmyndare, rådet och kollegierna. Med undantag av Aktorats- och ersättningskontoret var uppdraget personligt. Antalet actores causae var förhållandevis stort.

Finsk beskrivning

actor causae

syyttäjä (Kaarle XI:n holhousajan jälkeisissä oikeudenkäynneissä)

Källor

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 , 493, 218.