Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Organ som tillsattes 1682 för att likvidera och verkställa Stora kommissionens domar beträffande kollegierna och reduktionsverket. Kommissionen sammanslogs 1687 med Kommissionen för överseende av actorum causae förrättningar. Kommissionen upplöstes 1700.

Finsk beskrivning

Suuren tutkijakunnan kollegioita koskevien tuomioiden 1682–1700 selvitystoimikunta

Källor

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 , 213.