Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på den sista lantmäterikommissionen i Finland under svenska tiden. Kommissionen var verksam 1756–1766.

Finsk beskrivning

Uusi tutkijakunta

Viimeinen maanmittaustutkijakunta Ruotsin vallan aikana, toimi 1756–66.

Källor

Rantatupa, Heikki , Historialliset kartat. Pitäjänkartat , Jyväskylän Yliopisto . http://www.vanhakartta.fi

Översiktskatalog för Riksarkivet III , Helsingfors: Riksarkivet 1972 .