Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fysisk (eller juridisk) person som mot provision för annans räkning har i uppdrag att sälja eller köpa varor och tjänster. Kommissionärer fanns under svenska tiden vid bl.a. auktionskammare och inom handeln (kommissionshandlare eller -handlerska, kommissionsidkare) samt inom lantmäteriet (kommissionslantmätare).

Finsk beskrivning

asiamies, kaupitsija, komissionääri

Fyysinen tai juridinen henkilö, joka provisiota vastaan hoitaa tavaroiden ja palvelujen myyntiä toisen laskuun. Komissionäärejä toimi Ruotsin vallan aikana mm. huutokauppakamareilla, kaupassa sekä maanmittaustoimessa.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 89.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 185 .

Wikipedia Wikipedia – Den fria encyklopedin, http://sv.wikipedia.org/