Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sammanfattande benämning för på särskild kommission anställda tjänsteinnehavare och styresmän samt för de statliga medel som anslagits för verksamheten och avlöningen. Som exempel kan nämnas kommissionslantmätare som (år 1816) fanns i varje län.

Finsk beskrivning

komissiovirkakunta*

tutkijakunnissa tai komissioissa työsketelevä virkakunta

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1816.