Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänstebeteckning för lantmätare under länslantmätaren från 1873, särskilt den lantmätare som ansvarade för de praktiska lantmäteriförrättningarna i länet, med biträde av yngre kommissionslantmätare och vice lantmätare.

Finsk beskrivning

vanhempi komissiomaanmittari

Lääninmaanmittarin alainen virkamies läänissä.

Källor

Ignatius, K. E. F. , Statistisk Handbok för Finland. Under författarens inseende delvis omarbetad av A. G. Fontell , 2 uppl. , Helsingfors: G. W. Edlund 1890 , 159.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid