Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under svenska tiden från 1802 tjänstebeteckning för lägre ordinarie lantmätare i vissa län. Under autonoma tiden kallades de yngre kommissionslantmätare eller vice lantmätare.

Finsk beskrivning

kolmas maanmittari

Vuodesta 1802 lähtien alemman vakituisen maanmittarin virkanimike. Autonomian ajalla nimike oli nuorempi komissiomaanmittari tai varamaanmittari.

Källor

Bagger-Jörgensen, O. , Lantmäteriets organisation. I: Svenska lantmäteriet 1628–1928. Historisk skildring I: 1–84 , Stockholm: Utgiven av Sällskapet för utgivande av Lantmäteriets Historia 1928 , 31.

Ignatius, K. E. F. , Statistisk Handbok för Finland. Under författarens inseende delvis omarbetad av A. G. Fontell , 2 uppl. , Helsingfors: G. W. Edlund 1890 , 159.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1800-tal

1802–1809