Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänstebeteckning för poliskommissarie i ledande eller mer ansvarsfyllda uppgifter vid kommunal eller statlig polisinrättning, överordnad yngre kommissarier.

Finsk beskrivning

vanhempi komisario, vanhempi komissaari

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1950: 124–132 .

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .